۱۷ شهريور ۱۳۹۲

گاهی سیگار، گاهی درد

انسان؛
موجودی ست که
گاهی سیگار،
گاهی درد می کشد.
انسان موجودی ست که گاهی
سیگار را با درد می کشد.

علیرضا روشن

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
13420